ทส.ผนึกกำลัง จิตอาสาเกือบพันคน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในงานกาชาด ปี 62

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกร้านกาชาด เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่จิตอาสาจัดการขยะ ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับผู้มาร่วมงาน เชิญชวนทิ้งขยะให้ลงถัง ถูกที่ ถูกทาง สร้างจิตสำนึก จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยแนวคิด “สนามหลวงโมเดล”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการออกร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด“ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย รู้ใช้อย่างยั่งยืน” รายได้โดยเสด็จ   พระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำจิตอาสาจัดการขยะ ด้วยแนวคิด สนามหลวงโมเดล มุ่งสู่การเป็น Green Fair ต้นแบบการกุศลสีเขียว ซึ่ง 8 วัน ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาแล้วทั้งสิ้น  948  คน  พร้อมกันนี้ ยังได้เดินขบวนรณรงค์    “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก … Everyday Say No to Plastic Bags” ที่ตอนนี้ เหลือเวลาประมาณ 40 วัน จะถึงวันดีเดย์ 1 ม.ค.2563 ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ 50 แห่ง จะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บกับลูกค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในกลไกการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา และได้เตรียมยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก โดยมีเป้าหมายให้ถุงพลาสติกหูหิ้วหมดจากท้องตลาด ในวันที่ 1 ม.ค. 2564  จึงจำเป็นต้อง   เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วย ทั้งนี้ จากการรณรงค์ฯ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ 21 ก.ค. 2561 –  31 ต.ค. 2562 สามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้ว ได้ จำนวน 2,797 ล้านใบ จากตลาดสด 1,107 ล้านใบ และห้างสรรพสินค้า 1,690 ล้านใบ

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  กล่าวว่า การจัดการขยะ ภายในงานกาชาด ประจำปี 2562 ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ได้ใช้แนวคิด “สนามหลวงโมเดล” มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดระบบการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และช่วยลดปริมาณขยะก่อนนำไปกำจัด สามารถนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น เป็นการลดขยะที่ต้นทางและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ลด     การผลิตขยะตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ด้วยการพกถุงผ้า กระติกน้ำดื่ม หรือช้อนส้อมและกล่องอาหารส่วนตัวมาใช้ เมื่อต้องออก         นอกบ้าน โดยผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจัดการขยะ ตลอด 10 วัน จะได้รับความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะ จากทีมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้น จะกระจายไปประจำจุดติดตั้งถังขยะ 40 จุด ภายในงาน เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทิ้งขยะให้ถูกที่    ถูกถัง ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล  ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) และถังสีน้ำเงิน  สำหรับขยะทั่วไป รวมทั้ง การแยกน้ำแข็ง หลอดดูดน้ำ และไม้แหลมออกมาต่างหาก อีกด้วย

Written By
More from pp
เสริมหุ่นฟิตด้วยท่าโยคะ เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นให้ร่างกาย
เมื่อพูดถึงเรื่องการออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และโยคะ ความยืดหยุ่น (flexibility) และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกาย (mobility) ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจ
Read More
0 replies on “ทส.ผนึกกำลัง จิตอาสาเกือบพันคน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในงานกาชาด ปี 62”