ฮุนไดเปิดให้บริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถภายในเวลา 1 ชั่วโมง

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบบริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถยนต์แบบเร่งด่วนและส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้าได้ภายในระยะเวลาเพียง 45 นาที (ไม่รวมเวลาล้างรถ) และ 90 นาที (รวมล้างรถ)  ซึ่งบริการดังกล่าวเป็นการให้บริการที่คลอบคลุมรวม 4 รายการ ได้แก่ บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง, บริการเปลี่ยนผ้าเบรก, บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ บริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน โดยลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วนได้ที่ศูนย์บริการฮุนไดที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ฮุนไดวิภาวดี, ราชพฤกษ์, สุขาภิบาล3, บางนา, รัตนาธิเบศร์ – พระราม 5, พระราม 2 และตากสิน

ลูกค้าสามารถโทรนัดหมายการเข้ารับบริการ Quick Service ได้ที่ศูนย์บริการฮุนไดที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยนำรถยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการตามวัน เวลาที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาในการรับแจ้งซ่อมไม่เกิน 15 นาที  ตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วนซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที (กรณีไม่มีงานซ่อมเพิ่มเติม) หลังจากนั้นนำรถเข้ารับบริการล้าง ดูดฝุ่นทั้งภายในและภายนอกในระยะเวลา 45 นาที  รวมระยะเวลาในการเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะและบริการล้างรถไม่เกิน 90 นาที บริการ Quick Service เป็นโครงการที่บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความรวดเร็วและสะดวกสบายในการนำรถยนต์เข้ารับบริการเมื่อลูกค้าต้องการความเร่งด่วน โดยในปีหน้าฮุนไดจะเพิ่มจำนวนศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

Written By
More from pp
​เริ่มแล้ว “โครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้” ยกระดับโคเนื้อสู่ตลาดฮาลาล สร้างรายได้ชุมชน
27 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้เห็นชอบ “โครงการโคบาลชายแดนใต้”...
Read More
0 replies on “ฮุนไดเปิดให้บริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถภายในเวลา 1 ชั่วโมง”