เลขาธิการ คปภ. ยกทีมขึ้นเหนือเคาะประตูบ้านชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดฉากโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนของปี 2562 เล็งพัฒนาประกันภัยกระเทียม ถั่วลายเสือ และ ข้าวโพดป๊อปคอร์น

เลขาธิการ คปภ. ยกทีมขึ้นเหนือเคาะประตูบ้านชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดฉากโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนของปี 2562 เล็งพัฒนาประกันภัยกระเทียม ถั่วลายเสือ และ ข้าวโพดป๊อปคอร์น เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยให้เกษตรรากหญ้า พร้อมถอดบทเรียนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุก ย้ำความจำเป็นในการทำประกันภัยเพื่อช่วยเยียวยาความเสียหาย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัยหลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 3 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนประโยชน์จากการทำประกันภัยกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ โดยเคาะประตูบ้านพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย การถอดบทเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันภัยที่น่าสนใจ พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ชาวชุมชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ประกันภัย พ.ร.บ.) การประกันภัยข้าวนาปี เพื่อจะได้นำระบบประกันภัยไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำระบบประกันภัยไปช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนยามเมื่อมีภัย รวมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและค่านิยมของประชาชนในการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย

ในการนี้ ได้จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องประกันภัยน่ารู้สู่ชุมชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์, นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค, นางคนึงนิจ สุจิตจร ที่ปรึกษา สำนักงาน คปภ. นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัย พ.ร.บ.) และการประกันภัยข้าวนาปีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวชุมชนบ้านผาบ่อง สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและแนะนำให้สำนักงาน คปภ. ศึกษารูปแบบการประกันภัยกระเทียม เนื่องจากในพื้นที่แม่ฮ่องสอนมีการปลูกกระเทียมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง และเป็นประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน พาเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ชาวกระเหรี่ยงขาว ซึ่งประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม อีกทั้งทำเกษตรกรรมปลูกถั่ว งา ข้าวโพด พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนายณัฐชนน กล่อมมิตร ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากได้ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับไว้ จึงได้รับค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด ซึ่งนายณัฐชนนฯ และ ญาติ ต่างเห็นประโยชน์ของการทำประกัน พ.ร.บ. จึงอยากให้เจ้าของรถทุกคนทำประกัน พ.ร.บ. ด้วย เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

เลขาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนที่คดเคี้ยว มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเกิดเหตุหากได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ถ้าทำประกันภัยไว้ ซึ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนไม่มาก ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่อย่างไรก็ตามควรใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง สุขภาพคนขับขี่ต้องพร้อม เมาไม่ขับ ควรใส่หมวกนิรภัยป้องกันไว้ก่อน

ส่วนนางสุรภี คีรีวนกุล และ นายดี สุนันทกรณ์ ชาวชุมชนบ้านผาบ่อง ต่างรู้สึกดีใจและขอขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ในวันนี้ ซึ่งตนเองมีรถจักรยานยนต์ และจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ทุกปี เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนคดเคี้ยว เวลาฝนตกถนนลื่น มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังสนใจทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุอีกด้วย

ด้าน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้ขอบคุณ คปภ. ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวชุมชนผาบ่องในครั้งนี้ ทำให้ชาวชุมชนได้รับความรู้และตื่นตัวทำประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะการประกันภัยรถ ตาม พ.ร.บ. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากเส้นทางสัญจรมีความเสี่ยงมาก ซึ่งหลังจากนี้ตนเองจะรณรงค์ให้เจ้าของรถในตำบลที่รับผิดชอบจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้ครบ 100% และจะขยายผลเชิญชวนทุกตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย นอกจากนี้ อยากให้มีประกันภัยถั่วลายเสือ กระเทียม และข้าวโพดสำหรับทำป๊อปคอน ซึ่งเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลูกเป็นจำนวนมาก แต่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยแล้ง น้ำท่วม แมลงศัตรูพืช หากมีระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ได้ จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมากขึ้น

“สำนักงาน คปภ. มีความภาคภูมิใจที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน นำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกชนชั้นเชื้อชาติ ให้ได้รับการเยียวยาความสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของอุตสาหกรรมประกันภัยเข้าไปสู่กลุ่มประชาชนระดับรากหญ้าให้ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย การที่สำนักงาน คปภ. และ คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนทราบความต้องการเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นสำหรับชุมชน ซึ่งจะได้นำข้อแนะนำของชาวชุมชนบ้านผาบ่องไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และจะมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและค่านิยมแก่ประชาชนในการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Written By
More from pp
ศูนย์การค้าแพลทินัม ชวนช้อปชิมเที่ยวในงาน “ตลาดน้ำ”
ศูนย์การค้าแพลทินัม เชิญชวน ช้อป ชิม ชิล สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยในงาน “ตลาดน้ำ” ยกขบวนร้านค้า ผลไม้ไทยตามฤดูกาล
Read More
0 replies on “เลขาธิการ คปภ. ยกทีมขึ้นเหนือเคาะประตูบ้านชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดฉากโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนของปี 2562 เล็งพัฒนาประกันภัยกระเทียม ถั่วลายเสือ และ ข้าวโพดป๊อปคอร์น”