ไทยออยล์คว้า 3 รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”

ไทยออยล์คว้า 3 รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” จาก “ 9th Asian Excellence Awards 2019”

ภัทรลดา สง่าแสง    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์  เป็นตัวแทนรับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) ที่มอบให้กับ อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยออยล์   จาก  Aldrin Monsod กรรมการผู้จัดการและผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 9th Asian Excellence Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้  ได้รับมอบรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) และ รางวัลสาขานักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Investor Relations by Company พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) นับเป็นปีที่ 3 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากผู้นำองค์กร ที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations)  พิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินขององค์กร ที่มีความสามารถในการบริหารทางการเงินที่เป็นเลิศ สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กรเป็นหลัก

ในส่วนของการประกาศรางวัลสาขานักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Investor Relations by Company นับเป็นปีที่ 6 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์

Written By
More from pp
“เอกนัฎ” ดัน รทสช.เดินหน้าเป็น สถาบันการเมือง แนะสมาชิกทำงานเพื่อประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ และพบปะประชาชนต่อเนื่อง
“เอกนัฎ” ดัน รทสช.เดินหน้าเป็น สถาบันการเมือง แนะสมาชิกทำงานเพื่อประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ และพบปะประชาชนต่อเนื่อง ขณะ 3 นักการเมืองรุ่นใหม่ รทสช. โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็นร้อนในสังคม...
Read More
0 replies on “ไทยออยล์คว้า 3 รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย””