“หมอหนู ” ขอสภาฯ ฉุกคิดสักนิดก่อนตัดงบ “ห้องฉุกเฉิน” เผยปี63 เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพทั้งระบบเพียง 492 ล้าน หวังรักษาชีวิตชาวไทยทุกคน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข โพสต์เฟสบุ๊คเรื่อง “ฉุกคิดสักนิด ก่อนตัดงบห้องฉุกเฉิน” ว่าผมได้เซ็นหนังสือเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการแปรญัตติ ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งกำลังพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ของสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องหลักๆ ก็คือ ขอเพิ่มเติมงบประมาณก่อสร้าง ต่อเติม ขยายอาคารผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น เครื่องมือแพทย์ให้บริการประชาชน ได้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น และ ระบบกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ผมพิจารณากลั่นกรองหลายรอบแล้ว เห็นว่าเรื่องที่เสนอของบประมาณเพิ่มเติม ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็น และต้องได้รับงบประมาณ จึงจะดูแลประชาชน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้

จึงอยากจะขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกท่าน ได้โปรดให้การสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่เสนอให้ท่านพิจารณา ด้วย

เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ผมอยากจะกราบขอร้องทุกท่านช่วยกันพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ก็คือ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล ทั้งด้านการบริการจัดการพื้นที่รองรับผู้ป่วย พื้นที่ญาติ การจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต และ ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ตามความเหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2563 ได้เสนอจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพห้องฉุกเฉินทั้งระบบ ในโรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป รวม 39 แห่ง ต้องใช้งบประมาณ 492,733,800 บาท

อันที่จริง อยากจะทำมากกว่านี้ แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ และเข้าใจความจำเป็นของทุกหน่วยงาน เราจึงขอเพียงเท่านี้ก่อน ซึ่งประมาณการว่าน่าจะพัฒนาการทำงานของห้องฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีขึ้น และป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท ในห้องฉุกเฉินได้

ขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันสนับสนุน เพื่อการดูแลรักษาชีวิตของประชาชนทุกท่าน ที่มาถึงห้องฉุกเฉิน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Written By
More from pp
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน “โรงงานสีขาว” และ “มยส.” แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
รมว.แรงงาน ห่วงแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผลักดันโครงการ “โรงงานสีขาว” และ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Read More
0 replies on ““หมอหนู ” ขอสภาฯ ฉุกคิดสักนิดก่อนตัดงบ “ห้องฉุกเฉิน” เผยปี63 เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพทั้งระบบเพียง 492 ล้าน หวังรักษาชีวิตชาวไทยทุกคน”