ยูนิเซฟ และ สธ. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน

กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2562 – วันนี้ นายฟายาซ คิง รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ
โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันเด็ก ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเน้นไปที่เด็กข้ามชาติและเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรณรงค์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ที่ทางกรมอนามัยและยูนิเซฟได้ร่วมมือกันและเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในการเผยแพร่ข้อมูลแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง
นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขและยูนิเซฟยังเห็นพ้องต้องกันที่จะกระชับความสัมพันธ์กับภาคเอกชนเพื่อนำเอาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและบริการได้มากขึ้นโดยผ่านช่องทางดิจิทัล
ยูนิเซฟได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และกระบวนการให้ความช่วยเหลือติดตามเด็กและครอบครัวที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์
นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคของเด็กข้ามชาติในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และความจำเป็นในการส่งเสริมนโยบายและระบบที่เอื้อให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเด็กข้ามชาติ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพผ่านระบบประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนประเทศไทย 7 วัน นายฟายาซ ยังได้เดินทางไปพบกับเด็ก ๆ และครอบครัวแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขสำหรับเด็กๆ ข้ามชาติในประเทศไทยอีกด้วย

Written By
More from pp
0 replies on “ยูนิเซฟ และ สธ. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน”