อิมแพ็ค พร้อมต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

นางสาวจินตนา  พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของ อิมแพ็ค อีกครั้งที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมระดับนานาชาติ ตัวแทนประเทศไทยในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 หรือ อาเซียน ซัมมิท (ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 การประชุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีผู้นำของแต่ละประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกัน โดยเป้าหมายการจัดประชุมนั้นก็เพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก พร้อมทั้งกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของประชาคมอาเซียน รวมถึงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ยุติข้อพิพาทหรือหาออกสำหรับปัญหาต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ถือเป็นเวทีที่ทำให้อาเซียนสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพสังคมและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

โดยเป็นที่ทราบกัน งาน ASEAN Summit ครั้งนี้ มีผู้นำประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กัมพูชา, ไทย, บรูไน, เมียนมาร์ (พม่า), มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของอาเซียน ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีหน่วยงานสากล ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะ และภริยาผู้ติดตามจำนวนมาก ล้วนเป็นบุคคลสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด

อิมแพ็ค ในฐานะสถานที่จัดงานตระหนักถึงความปลอดภัยและความพร้อมของสถานที่รับรองการประชุมครั้งนี้ ได้เตรียมการล่วงหน้าในการปรับปรุงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัย โดยได้ประชุมหารือและให้ความร่วมมือมือกับทางหน่วยงานราชการ ด้านการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ในการจัดเตรียมสถานที่ ฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดจากภายในและภายนอกศูนย์ฯ เนื่องจากเป็นการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทางบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการเมืองทองธานี จึงได้ส่งมอบพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้กับทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นที่แล้ว อิมแพ็ค ยังได้ลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการจัดงานครั้งนี้ตามคำแนะนำของทางผู้จัดงานเพื่อให้สมเกียรติและเป็นที่ชื่นชมในสายตานานาชาติ ทั้งการปรับปรุงอาคารจัดงาน อิมแพ็ค ฟอรั่ม ด้วยการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ เพิ่มเติมจากเดิม การเปลี่ยนพรม การเสริมชุดโต๊ะ เก้าอี้ ที่หรูหรา สำหรับวีไอพี การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ติดตั้งระบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมบุคคลากรอาสาสมัครเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน จากนานาชาติ รวมถึงจัดบุคคลากรดูแลส่วนงานปฏิบัติการ การตกแต่งห้องจัดงานด้วยไม้ดอกไม้ประดับแสดงความเป็นไทย และบริการอาหาร เครื่องดื่มที่เป็นมืออาชีพ สำหรับงานกาลาดินเนอร์ของผู้นำและภริยา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม พร้อมประสานไปยังหน่วยงาน สำนักงาน และชุมชนรอบเมืองทองธานี ขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ โดยกำหนดเส้นทางเข้า-ออกเมืองทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

Written By
More from pp
สวนหลวงสามย่าน จัดยิ่งใหญ่เทศกาลกินเจทั่วทั้งย่าน อิ่มบุญ อิ่มกาย สบายใจ ได้กุศล 15-23 ตุลาคม 2566 นี้
เทศกาลกินเจปีนี้ PMCU เชิญชวนอิ่มบุญสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลชีวิต พร้อมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Read More
0 replies on “อิมแพ็ค พร้อมต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35”