ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ “วันไตโลก” ประจำปี 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับวันไตโลก ประจำปี 2563 (World Kidney Day 2020)”  ชิงเงินรางวัลมูลค่า  3,000 บาท   (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40)  โดยหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Disease – from Prevention to Detection” โดยเน้นความสำคัญของการตรวจค้นหาและการป้องกันโรคไตไม่ให้เป็นมากจนนำไปสู่ภาวะไตวาย

โดยหลักเกณฑ์คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ, ในคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกันกับหัวข้อที่กำหนด โดยมีความยาวไม่ควรเกิน 8 พยางค์, คำที่ใช้ต้องมีความหมาย ใช้คำสุภาพ มีสัมผัสคล้องจอง เขียนถูกต้องตามอักขระภาษาไทย,  สามารถส่งผลงาน ได้ที่ E-mail: [email protected] พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจนหรือทางไปรษณีย์มาที่ (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคำขวัญกิจกรรม วันไตโลก”)  หมดเขตส่งคำขวัญเข้าประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์  (คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ สมาคมโรคไตฯ http://www.nephrothai.org ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพิชยา โทร. 0-2716-6091 ในวันและเวลาราชการ

สำหรับการจัดงานวันไตโลก  จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัน International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology และได้กำหนดให้เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต โดยในปีนี้สมาคมโรคไตฯ ได้จัดงานวันไตโลก ในวันที่ 12  มีนาคม 2563

Written By
More from pp
ยูนิเซฟมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาท เพื่อช่วยรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย
กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2563 –  องค์การยูนิเซฟเตรียมส่งมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาท แก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 
Read More
0 replies on “ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ “วันไตโลก” ประจำปี 2563”