ธนาธร “เข้าที่ไหน-พังที่นั่น”

(กู) ว่าแล้ว……

องุ่น สามพราน นครปฐม ๑ หญิง ๒ ชาย มันต้องร้องว่า เปรี้่ยว!
แล้วก็จริงซะด้วย!

ถ้าผมเป็น “เผดิมชัย​ สะสมทรัพย์” ยังแพ้ในนัดล้างตา มี ๒ อย่างเท่านั้น ที่ต้องทำ

ยิงอกซ้ายเองตัวเองให้เฉี่ยวตับไปเลย
หรือไม่ก็ “เปลี่ยนนามสกุล” เป็นอย่างอื่นไปเลย!

แต่….เออ
ใครเห็นฉ้อบ้าง?
ฉ้อไปไหน ใครเจอ ถามซิ อนาคตใหม่แพ้ชาติไทยพัฒนาแบบนี้ หมายความว่า คนเขต ๕ นครปฐม
อนุญาตให้ “ยุบพรรค” อนาคตใหม่ได้ใช่มั้ยจ๊ะ?

มาคุยเรื่องนี้ดีกว่า….
ท้าวความนิด พรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๓.๒ ล้านล้านบาท ผ่านสภาวาระแรกไปเมื่อ ๑๙ ตค.๖๒
สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ๖๔ คน พิจารณาในวาระ ๒ โดย ๖๔ คนนั้น แต่ละพรรคเสนอตามสัดส่วน
คนจะมาเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณางบประมาณในวาระ ๒-๓ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ บอก จะเป็นสส.หรือคนที่ไม่ใช่สส.คือเป็น “คนนอก” ก็ได้

ของอนาคตใหม่ ๘ คน ปรากฏว่า ๑ ใน ๘ ที่อนาคตใหม่เสนอ มี “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” รวมอยู่ด้วย

คืนนั้น ผมก็ดูถ่ายสดทางโทรทัศน์อยู่ “นายศุภชัย โพธิ์สุ” ทำหน้าที่ประธานสภา

ได้ยินอนาคตใหม่เสนอชื่อนายธนาธร ก็สะดุดใจเหมือนกันว่า “มันจะได้หรือ?” แต่ไม่เห็นมีสมาชิกคนไหนทักท้วง

และท่านศุภชัยก็เฉยๆ เสร็จแล้ว อ่านพระบรมราชโองการ ปิดสมัยประชุมวิสามัญไปเลย

ตามตารางเวลา ก็วันนี้แหละ “๒๔ ตุลา.”

คณะกรรรมาธิการทั้ง ๖๔ คน จะต้องประชุมกันเป็นวันแรก ตามกรอบเวลา ๓๐ วัน

แล้วที่ฉงนเกี่ยวกับคุณสมบัตินายธนาธร ก็เป็นประเด็นขึ้นมาจนได้

โดย “สส.ทศพล เพ็งส้ม” ที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่ ๑ “นายสุชาติ ตันเจริญ” จุดประเด็นขึ้นมา ว่า

เรื่องนี้ต้องวินิจฉัย

เพราะนายธนาธรอยู่ระหว่างถูกแขวนการทำหน้าที่สส.
จึงไม่ชัดเจนว่า อนาคตใหม่เสนอธนาธรเข้ามา ในสถานะสส.ของพรรค หรือสถานะคนนอก?

ในความไม่ชัดเจนนี้ ขืนปล่อยให้ทำหน้าที่กรรมาธิการฯ ถ้าใครไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายหลัง
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ ก็จะทำให้ร่างงบประมาณพลอยโมฆะไปเลย “สส.สิระ เจนจาคะ” เป็นอีกคนที่ชี้ให้เห็นปัญหา บอกว่า วันนี้ จะไปยื่นคำร้อง ให้กรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบ และบ่ายๆ จะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตีความคุณสมบัติธนาธร

ว่าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้หรือไม่?

แต่ที่ดูจะเป็นทางการ ก็ตรงที่ “นายสุชาติ ตันเจริญ” รองประธานฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบส่วนงานร่างพ.ร.บ.
ได้ทำหนังสือถึงประธานสภา “นายชวน หลีกภัย” แล้ว

“ขอให้ใช้อำนาจประธานสภาฯวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนาธร………..
ว่าสามารถเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณได้หรือไม่?”

ในหนังสือท่านสุชาติ แนบความเห็นทางกฎหมายของฝ่ายสำนักงานเลขาฯสภา และความเห็นของท่านไปด้วย

ฝ่ายกฎหมายสำนักงานเลขาฯสภา มีความเห็น ว่า “สามารถเป็นกมธ.ได้ เพราะก่อนหน้า มี ส.ส.​ที่เคยถูกคำสั่งศาลให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.​สามารถแต่งตั้งให้เป็น กมธ.​วิสามัญ สัดส่วนบุคคลภายนอกได้ ”

แต่ท่านสุชาติ มีความเห็นว่า………

“นายธนาธรไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกมธ.วิสามัญงบฯ ได้ เพราะไม่เหมาะสม
อีกทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

นายธนาธร ถือเป็นส.ส.แม้จะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ตาม

การได้ตำแหน่งกมธ.ฯ แม้จะได้จากสัดส่วนพรรค แต่มีคำถามว่า จะใช้สิทธิใด?

ในการเข้าทำหน้าที่ ระหว่าง ส.ส.หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.?

จึงต้องการให้ประธานสภาชวน ได้วินิจฉัยเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงาน

นี่….
ผมลำดับความเชิงสรุปให้เข้าใจกัน ต่อจากนี้ ผมมั่งละ!

ผมเห็นตาม “ท่านสุชาติ ตันเจริญ” ครับ

สถานะนายธนาธรยัง “สะเทิ้นน้ำ-สะเทิ้นบก” ถ้าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอนนี้ ก็จะเข้าตำรา “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” เสียก่อน

คือการพิจารณางบประมาณวาระสอง มีกำหนด ๓๐ วัน ถ้ายื่นตีความ แน่ใจได้อย่างไรว่าผลวินิจฉัยจะออกมาก่อน ๓๐ วัน?

ถ้าปล่อยให้ธนาธรมาเป็นกรรมาธิการฯ คำวินิจฉัยออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่การพิจารณางบฯวาระ ๒ จบไปแล้ว

ร่างงบประมาณมีปัญหาทันที และใครจะรับผิดชอบ?

แล้วแบบนี้ ควรทำไง?
ก็ไม่ต้องทำไง เพียงแต่ท่านประธานฯชวน เดินไปตามบรรทัดกฎหมายที่ปูไว้เป็นขั้นๆตามรัฐธรมนูญ ก็จบ

มาตรา ๑๒๙ ปูไว้ชัดเจน ดังนี้………

กรรมาธิการวิสามัญ จะเป็นสส.หรือคนนอกที่ไม่ใช่สส.ก็ได้

ทีนี้ก็ไปถามพรรคอนาคตใหม่ซิว่า เสนอนายธนาธรเป็นกรธ.วิสามัญในสถานะไหน?

ในสถานะนายธนาธรเป็นสส.ของพรรค

หรือในสถานะ เป็นคนนอก คือคนที่ไม่ใช่สส.?

เท่าที่ผมดูถ่ายสดคืนนั้น แต่ละพรรคอ่านรายชื่อตามสัดส่วนไปเลย ไม่ได้บอกแต่ละคนที่เสนอ เสนอในสถานะไหน?

เมื่อเป็นประเด็น ก็ต้องย้ำถามอนาคตใหม่ เสนอนายธนาธรในสถานะไหน สส.หรือคนนอก?

ต้องเข้าใจกันนะครับ ธนาธรเป็นสส.แล้ว สาบานตนในสภาถูกต้อง พร้อมกับ ๕๐๐ สส.เมื่อ ๒๕ พค.๖๒
การที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีคำสั่งให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

นั่นยิ่งยืนยันชัดเจน….

ว่านายธนาธรมีสถานะเป็นสส.ศาลฯถึงได้สั่งให้ “หยุดปฏิบัติหน้าที่สส.” ชัดๆ ตามบรรทัดกฎหมายเช่นนี้ จะต้องไปตีความอะไรอีก

ถามทางพรรคให้เขายืนยันสถานะ ถ้าเขาบอกเสนอในสถานะสส.
ตามปกติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ “สส.เป็นกรรมาธิการวิสามัญได้”

แต่ตอนนี้ สถานะสส.ของธนาธรถูกแขวน คืออยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ “หยุดปฏิบัติหน้าที่”

จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง!
นั่นคือ ธนาธรเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ด้วยสถานะสส.ไม่ได้ ขืนเข้าไปเป็นกรรมาธิการฯ ร่างงบประมาณ “โมฆะ”
แต่ถ้าอนาคตใหม่เลี่ยงบาลี บอกเสนอเป็นในสถานะคนนอก คือ คนที่ไม่ได้เป็นสส.

ก็ต้องถาม………
ไหนล่ะ ใบลาออกจากความเป็นสส.ของธนาธร?

อย่าไขว้เขว ธนาธรยังมีสถานะสส.อยู่ทนโท่ เพียงแต่ถูกแขวนการปฏิบัติหน้าที่ชั่วขณะเท่านั้น
เหมือนข้าราชการถูก “พักงาน” ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน ก็ไม่ได้หมายความว่า ขณะนั้น หลุดจากความเป็นข้าราชการไปแล้ว

นี่ก็ชัดตามบรรทัดกฎหมาย ฉะนั้น ถ้าอนาคตใหม่ยังดื้อตาใส ไก๋ว่าเสนอฐานะคนนอก

มีก็สถานเดียว…เอาใบลาออกมายืนยัน!

หรือไม่อีกทาง รอหลัง ๒๐ พย.ผลวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไร ธนาธรเป็นได้ทั้งนั้น

คือถ้าวินิจฉัยไม่สิ้นสภาพสส.ก็เป็นในฐานะสส.ได้ ถ้าวินิจฉัยพ้นสภาพสส. ธรก็เป็นในฐานะคนนอกได้

สรุป ตามบรรทัดกฎหมาย ไม่ต้องตีความอะไรเลย ตอนนี้ ครึ่งหนึ่งของธนาธร-ลูกผี อีกครึ่ง-ลูกคน
ในเมื่อยัง “ไม่เต็มคน” จะเป็นกรรมาธิการฯ ในสถานะไหนยังไม่ได้ทั้งนั้น!

ใจเย็นๆ ธร…รอ ๒๐ พฤศจิกา.ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเสร็จแล้ว อยากไปเป็นอะไร ค่อยไป
แล้วทีนี้ จะแก้ปัญหายังไง ในเมื่อปิดสมัยประชุมไปแล้ว คณะกรรมาธิการฯไม่ครบตามจำนวน ๖๔ คน?
ขืนดันทุรังให้ธนาธรไปร่วม มีแต่พังกับพัง

ขอเปิดสมัยวิสามัญ เพื่อให้อนาคตใหม่เสนอคนอื่นแทนธนาธร ขยายเวลาพิจารณาชดเชย
นั่นก็เสียหาย แต่ไม่ถึงพัง!

ในส่วนความเห็นฝ่ายกฎหมายสำนักงานเลขาฯสภา ตามที่ยกอ้าง
ว่ามี ส.ส.​เคยถูกคำสั่งศาลให้พ้นสมาชิกภาพ แล้วแต่งตั้งให้เป็น กมธ.​วิสามัญ สัดส่วนบุคคลภายนอกได้ นั้น
ถูกต้องครับ….

แต่ รายธนาธร เขาพ้นสมาชิกภาพสส.แล้วหรือยังล่ะ ท่านที่ปรึกษากฎหมาย?

ฉะนั้น กรณีนี้ ไม่มีอะไรขัดแย้งทางกฎหมายที่ต้องตีความ ส่วนจะแก้ไขอย่างไร ผมเชื่อ “ท่านประธานฯชวน” มีคำตอบอยู่แล้ว

ว่าแต่ธรเหอะ……….

“อนาคตใหม่”น่ะ พอเห็นคำตอบ
แต่ “อนาคต”ของธรเอง ตอบได้มั้ย ว่าช่องธรรมชาติ หรือช่องไหน?

Written By
More from plew
โอ้…ชะตา “เศรษฐา” เอ๋ย! – เปลว สีเงิน
เปลว สีเงิน คุยไปวันก่อน …….. ว่าจาก ๑๒ ธันวา.๖๖-๙ เมษา.๖๗ เป็น ๔ เดือน “เงื่อนตาย”...
Read More
0 replies on “ธนาธร “เข้าที่ไหน-พังที่นั่น””