การบินไทยพร้อมขนส่งวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นสายการบินแรกของประเทศไทย

15 ธ.ค.63-นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงทำการบินในเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการขนส่งที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการขนส่งยารักษาโรค วัคซีน รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆ จึงมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการขนส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเที่ยวบินทั้งขาออกและขาเข้าสู่ประเทศไทย โดยการบินไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ

1. ด้านบุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ รวมทั้ง อาหารแช่แข็งต่างๆ เป็นอย่างดี และได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ บุคลากรของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยบริษัท SGS (Thailand) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรอง

2. ด้านอากาศยาน มีเครื่องบินลำตัวกว้าง ทั้งพิสัยกลางและพิสัยไกล จึงสามารถขนส่งวัคซีนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ชนิดปรับควบคุมอุณหภูมิจากยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เข้าสู่ประเทศไทยได้ รวมทั้งสามารถขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย โดยสามารถนำเครื่องบินที่มีอยู่มาทำการบินได้ทันที

3. ด้านเครือข่ายเส้นทางบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น มีเครือข่ายเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย รวมทั้งมีอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่เพียงพอในการสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน


4. ด้านอุปกรณ์ขนส่ง มีตู้ Temperature Controlled Containers ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -20 ˚C ถึง +20 ˚C โดยบริษัทฯ มีตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเพียงพอต่อการให้บริการขนส่ง และหากมีปริมาณความต้องการขนส่งเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

5. ด้านคลังสินค้า มีคลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่และอยู่ในเขตปลอดอากร หรือ Free Zone สะดวกในการส่งต่อสินค้าจากระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air logistics) มาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสินค้าภาคพื้นดิน (Ground logistics) ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาที่วัคซีนต้องอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงระหว่างการส่งต่อลดลง

6. ด้านพันธมิตรขนส่งสินค้าภาคพื้นดิน (Ground logistics) มีเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) จึงสามารถบริหารจัดการการขนส่งได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection) ซึ่งจะทำให้การขนส่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดโอกาสเกิดความเสียหายของวัคซีนในระหว่างขนส่งได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การบินไทยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งวัคซีนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ประชาชน และเพื่อความมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคสังคมโดยรวม

 

Written By
More from pp
แม็คโคร ร่วมกับ ถุงขยะแชมเปี้ยน ปลุกสำนึกคนไทยแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมตั้ง 14 จุดรับบริจาคขวดพลาสติกส่ง Upcycled วัดจากแดง
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร   ร่วมกับ บริษัท ดนุเดชอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายศักดิ์ชัย ดนุเดชสกุล กรรมการผู้จัดการ...
Read More
0 replies on “การบินไทยพร้อมขนส่งวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นสายการบินแรกของประเทศไทย”