คปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,769 ล้านบาท

คปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,769 ล้านบาท • ระบุแบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ยอดฮิตของประกันชีวิต ส่วนประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ เป็นกรมธรรม์ยอดนิยมของประกันวินาศภัย พร้อมมอบรางวัลใหญ่รถยนต์ BMW X 1 ให้กับผู้โชคดีที่ซื้อประกันภัยภายในงานสัปดาห์ประกันภัยจากบูธ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” หรือ Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต้ธีม “พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without Boundaries : InsurTech Connect) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งธีมจัดงานในปีนี้เป็นการนำเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาร้อยเรียงเข้ากับประกันสุขภาพ เพื่อเชื่อมต่อระบบประกันภัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย

สำหรับผลของการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยเห็นได้จากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562 ทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 จำนวน 63,471 คน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 45,979 คน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึง 17,492 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38.04 ส่วนยอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 15,097 กรมธรรม์ เมื่อเทียบกับปี 2561 มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 13,326 กรมธรรม์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.29 โดยแบ่งเป็น กรมธรรม์ประกันชีวิต 6,354 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 8,743 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 728 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 643 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 85 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,769 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,721 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 3,048 ล้านบาท

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ตามลำดับ) สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และตามด้วยกรมธรรม์แบบตลอดชีพ (ตามลำดับ) สำหรับปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30 % ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับบริการด้านประกันภัยครบวงจร และเทคโนโลยีประกันภัยภายในงาน ทั้งนี้กิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจมากยังรวมถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”

ในวันนี้นอกจากจะมีการแถลงข่าวผลการจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 แล้ว ยังมีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” แล้วเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ BMW X 1 ก็คือ คุณพัชรจิต รุ่งรัตน์นภา ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กรมธรรม์สะสมทรัพย์ และกรมธรรม์บำนาญ จากบูธ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้ง สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดาราศิลปิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันการเงินต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมทำให้งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน คปภ.จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป

Written By
More from pp
“อนุทิน” ไม่มีปัญหา “อุ๊งอิ๊ง” ขอขมาก้าวไกล ตราบใดยังอยู่ในข้อตกลงร่วม
‘อนุทิน’ บอกไม่มีปัญหา ‘อุ๊งอิ๊ง’ ขอขมาก้าวไกล ตราบใดยังอยู่ในข้อตกลงร่วม ภท. พร้อมช่วยเจรจา สว.หาก เพื่อไทยขอมา ทิ้งปริศนาจ่อชวน พท.กินน้ำหล่อฮั่งก๊วย พร้อมชงม็อตโต้...
Read More
0 replies on “คปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,769 ล้านบาท”