OCC  มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง

นภาเพ็ญ เวชชาชีวะ อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรมการแต่งหน้าฯ บมจ.โอซีซี ร่วมอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการ ‘มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง’ เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลผิว และการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี สุกัญญา จินดานุช ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

Written By
More from pp
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” พร้อมก้าวสู่ธุรกิจระดับสากล
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้า นมเกษตร และน้ำดื่มตราเกษตร จัดงาน“นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมก.ก้าวขึ้นสู่ปีที่60
Read More
0 replies on “OCC  มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง”