PTT International Trading (PTTT) ครบรอบ 30 ปี มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นายดิษทัต ปันยารชุน    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ปตท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 30th Anniversary PTT International Trading โดยมี นางสาวศุภศจี ห้องสินหลาก กรรมการผู้จัดการ PTTT ให้การต้อนรับ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่าน PTTT ดำเนินธุรกิจมาด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่ง จนเติบโตเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ดำเนินธุรกิจทั้งการซื้อขายน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่างๆ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas – LNG) รวมทั้งการจัดหาและบริหารเรือขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีระบบควบคุมความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล มุ่งขยายเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างพลังร่วมและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไป

Written By
More from pp
กรมการขนส่งทางราง เผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการรถไฟของรฟท. เกินแสนคน-เที่ยว (new high)
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวาน (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566) ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่...
Read More
0 replies on “PTT International Trading (PTTT) ครบรอบ 30 ปี มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”