น้อมสำนึก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ย้อนรำลึกแรกพระองค์ทรงครองราชย์

บรมนาถนวมินทร์ปิ่นสยาม

ปฐมราชโองการประศาสน์พระนาม

เพื่อสร้างความสุขปกพสกไทย

บรรลุเจ็ดสิบปีที่ครองฉัตร

เปล่งพระราชจริยวัตรนิรัติศัย

พระเสโทท่วมทั้งองค์พระทรงชัย

โลกซึ้งในผองพระราชกรณี

กว่าสี่พันสี่ร้อยโครงการหลวง

ไทยทั้งปวงประสบสุขทุกถิ่นที่

ทศพิธราชธรรมนำชีวี

ด้วยพระปรีชาชาญมองการณ์ไกล

ยิ่งเนิ่นนานปีทองทรงครองรัฐ

พระครองธรรมนำพิพัฒน์จรัสสมัย

เป็น พลังแห่งแผ่นดิน ปิ่นฉัตรไชย

พระรักไทยเหนือชีวิตจิตวิญญาณ

หากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงงานหนัก

มิผ่อนพักหลากโรคามาประสาน

เหมือนฟ้าฟาดทุกดวงใจไทยแหลกลาญ

น้ำตาท่วมสุธาธารทุกถิ่นไทย

พระประชวรมวลประชาแสนกำสรด

ยิ่งยินข่าวสวรรคตต่างร่ำไห้

เชิญทวยเทพทุกชั้นฟ้าสุราลัย

รับทรงชัยคืนสถิตพิมานเทอญ

          ปรง เจ้าพระยา

Written By
More from pp
พรรคเพื่อไทย ตั้งเป้าตอก 2 เสาเข็มเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ ‘สร้างคนให้รู้ สร้างโครงสร้างให้พร้อม’ โดยเฉพาะในเขตธุรกิจใหม่ทั้ง 4 ภาค
“พรรคเพื่อไทย ตั้งเป้าตอก 2 เสาเข็มเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ ‘สร้างคนให้รู้ สร้างโครงสร้างให้พร้อม’ โดยเฉพาะในเขตธุรกิจใหม่ทั้ง 4 ภาค ซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะดิจิทัล แหล่งสร้างงานยุคใหม่ โดยสร้างกฎหมายธุรกิจชุดใหม่ดึงดูดและเอื้อต่อโมเดลภาคบริการยุคใหม่จากต่างชาติให้มาลงทุน”
Read More
0 replies on “น้อมสำนึก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”