ออมสิน จับมือ ไอซีบีซี (ไทย) เครือข่ายธนาคารอันดับ 1 ของโลก ร่วมพัฒนาบริการทางการเงิน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าไทย-จีน

ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินของรัฐขนาดใหญ่ และมีฐานลูกค้ารายย่อยมากที่สุดในประเทศไทย จับมือพันธมิตรธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) กลุ่มเครือข่ายธนาคาร ไอซีบีซี ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ล้านราย ผนึกกำลังส่งเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคารเป็นเครือข่ายธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช่วยขยายฐานลูกค้า ไทย-จีน ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ผ่านธุรกรรมในประเทศไทยด้วยเครือข่ายของธนาคารออมสิน และผ่านเครือข่าย ไอซีบีซี ทั่วโลก เผย ภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมเครือข่ายธุรกิจฐานรากและโครงการขั้นพื้นฐานของทางภาครัฐ

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding : MOU)ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน โดยนำจุดแข็งของทั้ง 2 สถาบันการเงินมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ คือ ไทย และ จีน ที่มีมาอย่างยาวนานในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และทางสังคม จวบจนปัจจุบันที่รัฐบาลประเทศจีนและรัฐบาลไทยได้มีความร่วมมือกันในหลายๆโครงการ เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC, โครงการ One Belt One Road เป็นต้นในขณะที่คนไทยและคนจีนมีการเดินทางระหว่าง        2 ประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้สถาบันการเงินของรัฐขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของไทยได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน      การเป็นแหล่งทุนสนับสนุนประชาชนรายย่อย และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยบริการทางการเงินครบวงจร  โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 7 ด้านดังนี้

  1. บัตรเครดิต Co-Branded UnionPay
  2. บริการด้านร้านค้ารับบัตร (EDC/POS)
  3. ด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์
  4. การให้สินเชื่อร่วม/เงินกู้ร่วม(Syndicated Loan)
  5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor)
  6. การให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Lending)
  7. การเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน (Banking Agent)

โดยธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นกลไกสำคัญเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมาโดยตลอด และพร้อมให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง 2 ธนาคาร โดยจะมีการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ธนาคารไอซีบีซี มีกลุ่มลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ล้านราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และมีการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และแอพพลิเคชั่น AlipayWechatpay ในขณะที่ธนาคารออมสินเองมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มร้านค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ธนาคารมั่นใจว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของทั้งสองธนาคาร ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับร้านค้าด้วย อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ในแง่ของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป” ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าว

Written By
More from pp
มาฉลองส่งท้ายปีกับคนพิเศษ ด้วยเมนูพิเศษทำง่ายๆ ที่บ้าน
เพิ่งฉลองต้อนรับปีกุนไปแป๊ปเดียว เวลาก็ล่วงเลยจนใกล้สิ้นปีที่จะต้องบอกลาปีกุนและกล่าวต้อนรับปีชวด…หลายคนอาจกำลังวางแผนเที่ยวปีใหม่ แต่เชื่อว่ามีอีกหลายครอบครัวอยากจะฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขของสมาชิกในครอบครัวที่จะได้อยู่พร้อมหน้า เพื่อนับถอยหลัง 5–4–3–2–1–0 “สวัสดีปีใหม่” ไปพร้อมกัน ในบรรยากาศลมเย็นในฤดูหนาว…วันนี้ได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่ วิลล่า มาร์เก็ท สาขาหลังสวน แหล่งรวมของอร่อยจากทั่วโลก ที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆ ร้อนๆ..เดินหาวัตถุดิบในโซนของสดอยู่สักพักก็เลยปิ๊งไอเดียเมนูพิเศษ...
Read More
0 replies on “ออมสิน จับมือ ไอซีบีซี (ไทย) เครือข่ายธนาคารอันดับ 1 ของโลก ร่วมพัฒนาบริการทางการเงิน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าไทย-จีน”