‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ สร้างการเรียนรู้ จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของ นร.

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ และ อ.อมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม ร่วมเป็นประธานของงาน

ถึงเวลาโชว์ฝีมือ ของน้องๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีชั้นอนุบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา น้องๆ ระดับชั้นอนุบาล ได้โชว์ผลงานของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ทั้งโชว์ผลงานการประดิษฐ์, โชว์โครงงานต่างๆ, กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมสุดๆ น่าภูมิใจมาก ที่เด็กๆ เหล่านี้ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเอง

โดยโครงการการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน ประกอบด้วย ระดับเตรียมอนุบาล โครงงานเรื่องข้าว, ระดับอนุบาล 1-3 โครงงานเรื่องประโยชน์ของอัญชัญ, โครงงานเรื่องประโยชน์ของใบเตย, โครงงานเรื่องประโยชน์ของมะนาว, โครงงานเรื่องประโยชน์ของดอกทานตะวัน, โครงงานเรื่องประโยชน์ของเห็ด, โครงงานเรื่องจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ ซึ่งแต่ละโครงงานล้วนแล้วแต่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ทุกคนจริงๆ

ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2408-1919-2802-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th

Written By
More from pp
จุดเปลี่ยนก้าวไกล-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม การเมืองมีพลวัต ใช้ภาษาสวยๆ ที่นักวิชาการชอบใช้กัน แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือ การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง อะไรทำนองนั้น หลังเลือกตั้งใหม่ๆ พลวัตการเมืองเทน้ำหนักไปที่พรรคก้าวไกล
Read More
0 replies on “‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ สร้างการเรียนรู้ จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของ นร.”