คปภ.ชี้ช่องธุรกิจประกันภัยเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยี

เริ่มแล้ว..! งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 วันแรกกระหึ่ม…! อิมแพ็ค เมืองทองธานี กับการพลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย “Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect” มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย

วันนี้ (27 กันยายน 2562) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต้ธีม“Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” และ“พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ ห้องฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปาฐกถาพิเศษในตอนหนึ่งว่า อนาคตของธุรกิจประกันภัยจะขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการประกันภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และราคาที่จับต้องได้ จึงอยากให้ภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจนี้ ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มากที่สุด และเอามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ระดับผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ บางครั้งผู้บริโภคก็อาจไม่ทราบความต้องการของตัวเอง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปนำเสนอ ซึ่งหากมีการนำการประกันภัยและเทคโนโลยีมาผนวกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การเอาความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยไปเชื่อมกับข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ wearable device ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวสุขภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันการยกระดับการประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการ ระบบสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ประชากรไทยสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องเร่งดำเนินการยกระดับการประกันสุขภาพ ให้เข้ามาเป็นส่วนต่อยอดของระบบสวัสดิการในปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการทำประกันสุขภาพของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจประกันภัยต้องบูรณาการร่วมมือกัน เพื่อให้การประกันสุขภาพเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับฐานราก ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอชื่นชม สำนักงาน คปภ. ที่ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในการพัฒนากรมธรรม์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเห็นได้จากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานวันแรกทั้งในส่วนของพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยและพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น บริเวณห้องฟินิกซ์และบริเวณฮอลล์ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ออกบูธของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นไปอย่างคึกคัก และในโอกาสที่เปิดกิจกรรมวิชาการจึงได้บรรยายภายใต้หัวข้อ“Health Insurance Reformation and RegTech Rising” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกมิติ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาแรงไม่แพ้เทคโนโลยีอื่นๆ คือ “Health Tech” ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Database ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษา ตลอดจน Wearable device ที่ช่วยบันทึกติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ จึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี และขอย้ำว่าธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ Robotics และ Artificial Intelligence หรือ AI มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้งานในธุรกิจประกันภัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้หลายๆ ส่วนใน Value Chain ตั้งแต่ Underwriting ไปจนถึง Claim Settlement อาทิ การเปลี่ยนแนวคิดการบริการจาก Services-through-labor เป็น Services-through-Software ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคน โดยเฉพาะขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งเอกสาร การรับเรื่องเคลม และการจ่ายสินไหม ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่อยู่เดิมจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้ง Robotics และ AI ยังส่งเสริมแนวคิดการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากข้อมูลของลูกค้าจะถูกนำมาวิเคราะห์ก่อนนำไปพิจารณาเงื่อนไขที่ตรงความต้องการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึง Big Data และ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และคัดกรองข้อมูลที่จำเป็นประกอบคำนวณค่าเบี้ยประกันและพิจารณารับประกันภัย นอกจากนี้ AI ยังช่วยสร้าง Customer Experience ที่ดีอีกด้วย

“ท่ามกลางโอกาสยังมีความท้าทายสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการประกันสุขภาพ Data-driven คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการขับเคลื่อน จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น สามารถคัดกรองแต่ข้อมูลที่จำเป็นและนำไปประมวลผลเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยสามารถแปลง Big data ให้กลายเป็น Meaningful Small data… Small but meaningful ที่ทำให้บริษัทประกันภัยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในขณะนี้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญกับบททดสอบใหม่ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล จึงจำเป็นต้องเดินหน้า Transform สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และทำให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการส่งเสริมและการกำกับอย่างสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างแท้จริง โดยหลักการในการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. คือ กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นและมีนโยบายในการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยในลักษณะ proactive โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยใหม่ๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยเป็นสำคัญ

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเยี่ยมชมงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2562 และเลือกช็อปผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงตามความต้องการของตนเองและครอบครัว พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรี เพียงจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ 500 บาท รับคูปองชิงโชค รถยนต์ BMW X1 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียด รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารของการจัดงานได้ทาง Website สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th และสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งจาก Website หรือ Facebook Fanpage : Thailand Insurance Expo 2019 รวมทั้งสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของบริษัทประกันภัย ทั้ง Facebook, LINE และ Twitter งานสัปดาห์ประกันภัย ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้ไม่ควรพลาด..! เพราะมางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย

Written By
More from pp
วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Read More
0 replies on “คปภ.ชี้ช่องธุรกิจประกันภัยเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยี”