สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ รวม 13 จังหวัด มูลค่ากว่า 56 ล้านบาท

(วันที่ 18 กันยายน 2562) สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิ โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 56,162 ชุด (1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม พิษณุโลก พิจิตร ศรีสะเกษ และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,162,000 บาท

 นอกจากนี้ ยังได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายนที่ผ่านมา และยังมีเรือท้องแบนออกปฏิบัติงาน ทั้งหมด 8 ลำ ที่จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด พร้อมทั้งรถยูนิม็อกรับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของ จำนวน 1 คัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย การดำเนินงานในลำดับต่อไป เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยใน อ.เมืองอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ อ.เขื่องใน อ.สว่างวีระวงศ์ อ.ม่วงสามสิบ อ.โขงเจียม และอ.ตระการพืชผล เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยมากที่สุดและเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูหลังเกิดภัยต่อไป

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 14,039,198.46 บาท ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ ได้ที่เพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และติดตามช่องทางการรับบริจาคและใบเสร็จได้ที่เพจ Redcrossfundraising – สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664

 

0 replies on “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ รวม 13 จังหวัด มูลค่ากว่า 56 ล้านบาท”