สส.เผยรายชื่อ 45 ผลงานเด่น ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน” ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” โดยมีผลงานผ่านรอบคัดเลือก ทั้งสิ้น 45 ผลงาน มาร่วมจัดแสดงและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กทม. เพื่อเฟ้นหา 16 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่ง ปัจจุบัน คนไทยสร้างขยะ 27.8 ล้านตันต่อปี นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) กำจัดได้อย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39)  และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) ยังกำจัดไม่ถูกต้อง กลายเป็น“ขยะสะสม” ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า เป็นขยะพลาสติกถึง 2 ล้านตัน และเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะทะเล ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ตลอดจนสามารถนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด ด้วยการใช้หลัก 3Rs กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ขึ้น และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 13 

 ในปี 2562 นี้ ได้จัดประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” โดยแบ่งผลงานออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทกระบวนการจัดการวิธีการขั้นตอน (Process)  2. ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า (product)  และ 3. ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก สามารถลดปริมาณพลาสติกและโฟมที่จะนำไปกำจัดให้น้อยลงได้   ทั้งนี้ มีผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 113 ผลงาน โดยมีผลงานผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 45 ผลงาน ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากกลุ่มสถาบันการศึกษา จำนวน 27 ผลงาน กลุ่มครอบครัว 9 ผลงาน และ กลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน อีก 9 ผลงาน โดยทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 16 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.)  อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.)  ครอบครัว/ชุมชน และ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ตลอดจน Popular Vote ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

Written By
More from pp
“ดร.ศันสนะ” ลุย เขตธนบุรี-คลองสาน พร้อมพัฒนายกระดับ ศักยภาพพื้นที่ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนสร้างศก.ประเทศ
24 กุมภาพันธ์ 2566-ดร.ศันสนะ สุริยะโยธิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว ว่า ภายหลังจากจีนเปิดประเทศ และประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางหลักที่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเดินทางมา
Read More
0 replies on “สส.เผยรายชื่อ 45 ผลงานเด่น ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic”