GPSC ประกาศปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น จ่าย 12 ก.ย.นี้

คณะกรรมการ GPSC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พร้อมจ่ายปันผลวันที่ 12 กันยายน 2562 คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 749 ลบ. หรือคิดเป็น 37% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สะท้อนผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ารับรู้รายได้โครงการใหม่ ในปี 62-63 พร้อมรุกตลาดนวัตกรรมพลังงาน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นวงเงินการจ่ายปันผลครั้งนี้ ประมาณกว่า749ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล(Record Date )ในวันที่ 30สิงหาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12กันยายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินงานที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงาน และความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ผลประกอบการที่เติบโตในช่วง6 เดือนแรกของปี 2562เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรายได้และกำไร โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 29,057 ล้านบาทเพิ่มขึ้น16,728ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 136% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ 4 โครงการ ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 จนถึงปี 2563อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 (NL1PC) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1 กรกฎาคม2562โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 จังหวัดระยอง (CUP 4) กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ส่วนขยาย กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง ขณะเดียวกัน GPSC ยังได้เตรียมแผนพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 22.6% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 8.9% บจ. ไทยออยล์ พาวเวอร์ (TP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 25%

GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 4,986 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,876 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

Written By
More from pp
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 หารือภาคีเครือข่ายดำเนินงานเอดส์ เร่งขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติ พร้อมมุ่งยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 เพื่อหารือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนทิศทางและการบริหารจัดการแผนงานเอดส์ ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เร่งขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งยุติปัญหาเอดส์ทั่วโลกภายในปี 2573
Read More
0 replies on “GPSC ประกาศปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น จ่าย 12 ก.ย.นี้”