สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam :สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทยของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ พร้อมเปิดตัวSACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม ให้ชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้า สานต่อคุณค่าต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันและเทรนด์ศิลปหัตกรรมโลก สร้างความเข้มแข็งรักษาภูมิปัญญาไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย ที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 – 18สิงหาคม 2562 นี้

 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ SACICT ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICTออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดินสะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่าง ได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือและผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน

งาน “SACICT Mobile Gallery 2019 ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยภายในงาน จะแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สะท้อนถึงรากเหง้าและคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน โครงการ Cross Cultural Crafts”และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูง จาก “โครงการ Signature” อีกด้วย

นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน SACICT Mobile Gallery จะช่วยให้คนไทยได้เห็นถึงรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะผลงานที่นำมาจัดแสดงจะทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ของช่างฝีมือ ผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมรวมกัน เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน  การนำนิทรรศการของ SACICT มาให้ชาวสงขลาและพี่น้องประชาชนในภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้สัมผัส ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ถนนสายวัฒนธรรมที่มีสะท้อนภาพการร่วมอนุรักษ์ และรักษาความงดงามของเมืองสงขลาไว้อย่างสง่างาม  และยังเป็นภาพสะท้อนของการหลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว

ที่สำคัญภายในงาน ยังได้มีการเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวบรวมองค์ความรู้ของ SACICT เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล Big Dataซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน สามารถนำ Data Analytic ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงที่นำหนังสือองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ที่SACICT รวบรวมองค์ความรู้และชิ้นงานศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศมาให้คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยระบบ SACICT Archive  และพื้นที่จัดแสดงหนังสือองค์ความรู้ จะเปิดให้ผู้เข้าชมงานได้เข้ามาศึกษาและสืบค้นข้อมูลตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสกับกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 จะจัดแสดง ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289

Written By
More from pp
ASM แตกไลน์ธุรกิจ ส่ง “Always Clean” เปิดเกมรุกบริการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค รับดีมานด์ยุคนิวนอร์มอล
เอเอสเอ็ม (ASM) ผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียมในเครือล็อกซเล่ย์ แตกไลน์ธุรกิจคลีนนิ่งโซลูชั่นครบวงจรภายใต้ชื่อ ออลเว็ส คลีน บาย เอเอสเอ็ม (Always Clean by ASM) ลุยธุรกิจรับดีมานด์ยุควิถีชีวิตใหม่ (New...
Read More
0 replies on “สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน”