บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ร่วมปลูกป่าชายเลน

คุณวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับพนักงานจิตอาสาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยนำต้นโกงกางจำนวน 500 ต้น ลงปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมปล่อยปู และร่วมกันเก็บขยะชายฝั่งทะเล ณ อนุสาวรีย์เรือรบประแส ต.ประแส  อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดระยอง และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ป้องกันการกัดเซาะบริเวณหาดชายเลน ตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

Written By
More from pp
WHO รับรองคุณภาพ วัคซีน “ซิโนแวค” ผลการศึกษาในไทยพบฉีดครบ 2 เข็ม ป้องกันปอดอักเสบได้ 85%
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองคุณภาพวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อต่อสู้โรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนมั่นใจ ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่า หากฉีดครบ...
Read More
0 replies on “บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ร่วมปลูกป่าชายเลน”