รัฐบาลเตือน พบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

30 พฤษภาคม 2567  นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเปิดเทอม ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนและมีกิจกรรมร่วมกัน อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ได้ อีกทั้งช่วงนี้ประเทศไข้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ทั่วประเทศมีฝนตก ทำให้โรคมือเท้าปากแพร่ระบาดได้ง่ายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายคารม กล่าววว่า จากรายงานข้อมูลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.– 4 พ.ค.67 มีผู้ป่วย สะสมจำนวน 13,862 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง มีผู้ป่วย 5,081 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 2,937 ราย 2) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,005 ราย 3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 604 ราย 4) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 535 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

ขณะที่ สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.– 4 พ.ค.67 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,358 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง มีผู้ป่วย 372 ราย แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 164 ราย 2) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 111 ราย 3) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 67 ราย 4) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 30 ราย พบมาก ที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี รองลงมาคือ 2 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ

“รัฐบาลห่วงใยสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนะนำให้ครูพี่เลี้ยงคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แจ้งผู้ปกครองมารับเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากมีเด็กป่วยจำนวนมากอาจต้องพิจารณาปิดชั้นเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ในส่วนของผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีไข้ร่วมกับมีแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ควรรีบไปพบแพทย์ และให้หยุดเรียน ไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัว หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานที่มีอาการป่วยไปในที่ชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น บ้านบอล ห้างสรรพสินค้า เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันการระบาดในชุมชนดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคล” นายคารม ย้ำ

Written By
More from pp
Kyo Roll En ร่วมส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
เปิดตัวเมนูไฮไลท์ประจำปี ‘Shinkansen Roll’ (ชินคันเซ็น โรล) มหัศจรรย์โรลเค้กสุดอลังการยาวถึง 55 เซนติเมตร ยาวที่สุดในเมืองไทย มาพร้อม Happy New...
Read More
0 replies on “รัฐบาลเตือน พบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์”