รัฐบาล เดินหน้าจัดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

24 พฤษภาคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตของสังคม ปัญหาโครงสร้างประชากร เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายคารม กล่าวว่า กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจัดหากายอุปกรณ์ เช่น วีลแชร์ ขาเทียม เท้าเทียม ไม้เท้าต่าง ๆ จำนวน 72,000 ชุด ให้กับคนพิการผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลคนพิการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรามข้อมูลคนพิการ แล้วส่งเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนที่จะส่งมายังส่วนกลาง

“จากที่นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ต่อยอดแนวทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชา และองค์ความรู้ต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนราชการ โดยกระทรวง พม. ได้มีแนวคิดที่จะให้นิคมสร้างตนเอง 43 แห่งทั่วประเทศสังกัดกระทรวง พม. โดยจะจำลองบางส่วนของศูนย์ฯ มาใช้เพื่อขยายต่อยอดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และขยายต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป” นายคารม ระบุ

Written By
More from pp
ททท ประกาศโครงการAmazing Thailand Grand Sale 2020: ช้อปปิ้งแบบไม่หยุด สนใจการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและผู้ช่วยประกอบการสำรองห้องพักโครเมี่ยม – 19
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ ลาน Quartier...
Read More
0 replies on “รัฐบาล เดินหน้าจัดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ”