ให้คนไทยได้แฮปปี้…มีบ้านดั่งใจ ด้วย “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย”

“บ้าน” คือ “ความสุข” รัฐบาลจึงให้ความสำคัญเพื่อให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตัวเอง จึงได้มอบหมายให้ ธนาคารออมสิน ช่วยให้คนไทยทุกคนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ ด้วย “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย” จบ ครบทุกความต้องการเรื่องบ้านได้อย่างสมบูรณ์!

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย” สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินกู้สินเชื่อเคหะสูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี ปีที่ 2 = 2.95% ต่อปี และปีที่ 3 = 3.95% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -0.750% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.735% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปีแบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี พร้อมเงื่อนไขเงินงวดผ่อนชำระต่ำพิเศษนานสูงสุด 3 ปี โดยปีแรกผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 2,500 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน และปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน หลังจากนั้น 8,100 บาท/เดือน (ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 563,100 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี) ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้

คุณสมบัติผู้กู้ :
1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในหลักประกันทุกคนก็ได้
4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :
1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2. หลักทรัพย์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

สำหรับคนที่สนใจ สามารถสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสมัครใช้บริการสินเชื่อได้ที่ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 มกราคม 2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook : GSB Society

สมัครใช้บริการสินเชื่อ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://shorturl.asia/A7Pb2

*รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

Written By
More from pp
ข่าวปลอม “กด Cancel 2 ครั้ง ก่อนสอดบัตร ATM ป้องกันมิจฉาชีพ”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบโซเชียลแห่แชร์ “กด Cancel 2 ครั้ง ก่อนสอดบัตร ATM เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ” ขึ้นแท่นข่าวปลอมอันดับ 1...
Read More
0 replies on “ให้คนไทยได้แฮปปี้…มีบ้านดั่งใจ ด้วย “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย””