ปูทางส่ง “Thai Craft” การหารือครั้งสำคัญ ระหว่าง “คณะซอฟต์พาวเวอร์ไทย” และ “Comite Colbert” องค์กรด้านแฟชั่นระดับโลก เพื่อโกอินเตอร์ระดับ World Class!

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ‘แพทองธาร ชินวัตร’ ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, ‘พันศักดิ์ วิญญรัตน์’ กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และ ‘นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี’ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

ให้การต้อนรับ ‘เบเนดิกต์ เอปิเน่ต์’ ผู้อำนวยการใหญ่ Comite Colbert ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของฝรั่งเศสที่มีสมาชิกเป็นแบรนด์เนมกว่า 90 บริษัท เพื่อหารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านแฟชั่น รวมถึงการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย และไม่พลาด! ที่จะมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในวงหารือและแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

ยกระดับ หากลยุทธ์ ดัน Soft Power-Thai Craft สู่ระดับ World Class!

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมเพื่อยกระดับ Craft และแฟชั่นไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทย พัฒนา Soft Power หากลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ พัฒนา “Thai Craft & Fashion Identity” ที่ชัดเจน สื่อถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของไทย ดึงดูดความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ Craft และแฟชั่นไทยให้สอดคล้องกับระดับสากล และผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทรนด์ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

เจอกัน! ในงานแสดงสินค้าและแฟชั่นระดับนานาชาติ

การขยายช่องทางการจำหน่าย Craft และแฟชั่นไทยในต่างประเทศ เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและแฟชั่นระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้ และการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือร่วมมือกับ Comité Colbert ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายกับนักออกแบบ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้าน Craft และแฟชั่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม Craft และแฟชั่นไทย

ร่วมมือกับ Comité Colbert แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร?

หากเราได้ร่วมมือกับ Comité Colbert จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนแนวคิด “Craft is the new luxury” ควบคู่กับการสร้าง Country Brand Thailand ความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายของ Comité Colbert จะช่วยยกระดับ Craft ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

รู้จักความไม่ธรรมดาของ “Comité Colbert” และ “เบเนดิกต์ เอปิเน่ต์”

สำหรับ ‘เบเนดิกต์ เอปิเน่ต์’ คือ ผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังความหรูหราของฝรั่งเศส ผ่าน Comité Colbert องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศของงานฝีมืออันทรงคุณค่าจากฝรั่งเศส ก่อนหน้าที่เธอจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญนี้ เธอเคยทำงานด้านสื่อสารมวลชนกว่า 30 ปี เธอคือผู้ริเริ่ม Série limitée นิตยสารรายเดือนฉบับแรกที่มุ่งเน้นไปที่สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์ ต่อมาเธอมีส่วนร่วมในการเปิดตัว Les Echos week-end หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในปี 2015 จากนั้น เธอเข้ารับตำแหน่ง Déléguée Générale ของ Comité Colbert องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 โดย ‘Jean-Jacques Guerlain’

Comité Colbert ประกอบไปด้วย 93 บริษัทสินค้าหรูหราฝรั่งเศส 18 สถาบันทางวัฒนธรรม และ 6 บริษัทสินค้าหรูหราจากยุโรป ภารกิจหลักของเธอคือการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าหรูหราฝรั่งเศสทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Written By
More from pp
หมอยา ความสำเร็จ และความเท่าเทียม
เปิดใจ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว (แฟง) ศิษยเก่าเภสัชฯ ม.รังสิต “เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕”
Read More
0 replies on “ปูทางส่ง “Thai Craft” การหารือครั้งสำคัญ ระหว่าง “คณะซอฟต์พาวเวอร์ไทย” และ “Comite Colbert” องค์กรด้านแฟชั่นระดับโลก เพื่อโกอินเตอร์ระดับ World Class!”