กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นําโดย นายอัศวิน – นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในงานพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้อง สนามหลวง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

โดยรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดําเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระ อรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ จากมหานที คงคาสู่ลุ่มน้ําโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาว ไทย และประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น.

Written By
More from pp
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพฝากผ่านไปยัง ส.ส. ของพรรค พร้อมกำชับให้ ส.ส.ช่วยกันดูแล พี่น้องประชาชน
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดือดร้อน ผ่าน ส.ส.กทม.ของพรรคทั้ง 12 คน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำให้ ส.ส.กทม.รวมทั้งอดีตผู้สมัคร...
Read More
0 replies on “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง”