“ชาดา” เปิดงานกองทุนสตรีฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมดันบทบาทผู้หญิง ขับเคลื่อนแก้หนี้ครัวเรือน และยาเสพติด ด้าน “มนัญญา-เจเศรษฐ์” วิทยากร ถ่ายทอดพลังเครือข่ายสตรี คนรุ่นใหม่ กับการพัฒนาสังคม-เพิ่มคุณภาพชีวิต

12 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกฯรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ“ รวมถึงนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ”การพัฒนา และส่งเสริมสตรีรุ่นใหม่ ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพคุณภาพชีวิต“

นายชาดา ระบุว่า จังหวัดอุทัยธานี มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน 87,403 คน สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 677 องค์กร และมีอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 698 คนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

“มีคำกล่าวที่ว่า ทุกความสำเร็จของบุรุษ มักมีสตรีอยู่เคียงข้างเสมอ ผมพร้อมผลักดันการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี และพี่น้องสตรีชาวอุทัยธานีทุกท่านและอยากเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาอาชีพ สวัสดิภาพ และสวัสดิการให้กับสตรี เครือข่ายสตรี และผู้ด้อยโอกาส และอยากเห็นพลังสตรี เข้ามามีบทบาทในการดูแลครอบครัว ดูแลสังคม เรื่องปัญหายาเสพติดในครัวเรือน และชุมชน

โดยบรรยากาศภายในงาน ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหนี้ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของสตรี ทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย

Written By
More from pp
ภท.รุกนโยบาย 24/7 ลดภาระค่าใช้จ่ายคน กทม. “เพิ่มรถเมล์ไฟฟ้า-พัฒนาสาธารณสุข”
 “พุทธิพงษ์” อาสานำ “ทีมภูมิใจกรุงเทพฯ” รับใช้ชาว กทม. มั่นใจผลงาน รมต.ภูมิใจไทย “พูดแล้วทำ” ตอบโจทย์คนกรุง พร้อมลุยนโยบาย “เพิ่มรถเมล์ไฟฟ้า-พัฒนาสาธารณสุข” เต็มสูบ
Read More
0 replies on ““ชาดา” เปิดงานกองทุนสตรีฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมดันบทบาทผู้หญิง ขับเคลื่อนแก้หนี้ครัวเรือน และยาเสพติด ด้าน “มนัญญา-เจเศรษฐ์” วิทยากร ถ่ายทอดพลังเครือข่ายสตรี คนรุ่นใหม่ กับการพัฒนาสังคม-เพิ่มคุณภาพชีวิต”