รัฐบาลจัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย เนื่องในโอกาส มหามงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเข้าสักการะ

30 มกราคม 2567  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ รัฐบาลได้จัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย ตั้งแต่วันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดยจะประดิษฐานให้ครบทุกภาค เริ่มต้นจากภาคกลาง กรุงเทพฯ ณ สนามหลวง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบล และภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยนายกฯ ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าสักการะ พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรม

Written By
More from pp
ประกาศใช้แล้ว พระราชกำหนดควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา หลังรัฐบาลโดนด่าหูชา แก้ปม วาดา สั่งแบนไทย จนใช้ธงชาติไทย ในรายการกีฬาระดับนานาชาติไม่ได้
31 ธันวาคม 2564 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕...
Read More
0 replies on “รัฐบาลจัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย เนื่องในโอกาส มหามงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเข้าสักการะ”