พปชร.นัดรวมพล สส.-สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการ เร่งลุยแก้ปัญหาปชช. ดันเข้ากลไกรัฐ-สภา

เวลา 12.00 น. 30 มกราคม 2567 พรรคพลังประชารัฐ นำโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้นัดหมายพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกพรรค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับเป้าหมายการทำงานในพื้นที่ พร้อมให้มีการติดตาม และสะท้อนรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน สู่การวางแผนในการเตรียมการประชุมของพรรค อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำปัญหา และข้อเสนอต่างๆผ่านกลไกของรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงรวบรวมข้อมูลให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อนำไปจัดทำนโยบายรายจังหวัด และรายภาคต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ได้ติดตามความคืบหน้าที่มอบหมายให้ สส.ทุกคนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำปัญหาของประชาชนในแง่มุมต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขตามแนวทางของพรรค เพราะการประชุมสภา มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และจะมีการปิดสมัยการประชุมรัฐสภา ซึ่ง สส.มีโอกาสที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ที่แตกต่างกัน และนำมาเสนอต่อพรรคได้ต่อไป

ในการพบปะหารือครั้งนี้ มีสมาชิกพรรคที่เป็นอดีตผู้สมัครเข้ารวมเป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศอบอุ่นอย่างเป็นกันเอง และยังมีการฝากการทำงานของอดีตสส. และอดีตผู้สมัครในพื้นที่ด้วยเช่นกัน เพื่อนำนโยบายที่พรรคผลักดันจนประสบความสำเร็จ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งการแปลงเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตรที่จำเป็นต้องจัดหาน้ำไว้รองรับการเพาะปลูกที่จะเกิดขึ้นตลอดปี


Written By
More from pp
อินโดรามา เวนเจอร์ส มอบหลอดเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 900 ชุดให้สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง
บริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ในจังหวัดระยอง ได้แก่ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา...
Read More
0 replies on “พปชร.นัดรวมพล สส.-สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการ เร่งลุยแก้ปัญหาปชช. ดันเข้ากลไกรัฐ-สภา”