กรมการจัดหางาน เปิดคัดเลือกหญิงไทยอายุ 20 – 30 ปี สนใจฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan สมัครด่วน ถึง 26 ม.ค นี้

24 มกราคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนหญิงไทยอายุ 20-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงาน หรือเข้าเมือง หรือพำนักโดยผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น สมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 3 (เพศหญิง) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต เช่น งานหล่อกลึง งานพ่นสี งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น สมัครได้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ส่วนการสอบคัดเลือก จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook : IMthailand

“ค่าจ้างเดือนแรกของผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น กับกรมการจัดหางาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือ โทร. 1506 กด 2″ นายคารม ย้ำ

Written By
More from pp
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ทั่วประเทศไทย และมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ร่องมรสุมกำลังแรง
Read More
0 replies on “กรมการจัดหางาน เปิดคัดเลือกหญิงไทยอายุ 20 – 30 ปี สนใจฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan สมัครด่วน ถึง 26 ม.ค นี้”