“นฤมล” เผย หอการค้าไทย-จีน พร้อมร่วมมือทำงานกับรัฐบาลเป็นทีมไทยแลนด์ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านค้าและการลงทุนทั้ง 2 ประเทศ

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายพิรัส ศิริขวัญชัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานด้านยุทธศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และนายประสงค์ เอาฬาร รองประธาน ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะนำคณะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจีน จึงถือโอกาสนี้มารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำหอการค้าไทย-จีน เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันและส่งเสริมการค้าไทย-จีนในด้านต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน พร้อมเน้นย้ำ ให้รัฐบาลทำงานร่วมกับคณะหอการค้าไทย-จีน เป็นทีมไทยแลนด์เพื่อส่งเสริมการลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

​ทางด้าน นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนการค้าไทยและคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน โดยหอการค้าไทย-จีนยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างทางการค้า และให้ความสำคัญกับสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งส่งเสริมการนำสินค้าคุณภาพไทยไปขายยังตลาดจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ CIIE ที่จัดขึ้นทุกปี ก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมให้มากขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเสริมอีกว่า หอการค้าไทย-จีนมีสมาพันธ์ที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจจีนในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นสมาคมการค้ากว่า 70 สมาคม จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าไทย-จีนอย่างเป็นรูปธรรม และการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 เดือน ก็เป็นเวทีที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-จีนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบโลจิสติกส์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลังงานสะอาด รถยนต์ EV ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง โดยขอให้ทุกฝ่ายทำงานราบรื่นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

0 replies on ““นฤมล” เผย หอการค้าไทย-จีน พร้อมร่วมมือทำงานกับรัฐบาลเป็นทีมไทยแลนด์ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านค้าและการลงทุนทั้ง 2 ประเทศ”