นายกฯ พร้อมเริ่มภารกิจแรกกรอบ WEF ย้ำข้อความที่ต้องการส่งต่อบอกนักลงทุน ประเทศไทยต้อนรับนักลงทุนทั่วโลก

17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส ซึ่งช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ประชุม Congress Centre เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำ ก่อนเริ่มภารกิจแรกในกรอบ WEF (Country Strategy Dialogue on Thailand) ว่าข้อความหลักที่ต้องการส่งต่อบอกนักลงทุนทั่วโลกคือ ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการลงทุน และไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนด้านภาษี หรือพลังงานสีเขียว พร้อมทั้งจะนำเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจกับประเทศไทย รวมถึงจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วโลก

ในส่วนของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการนำเสนอโครงการ Landbridge ให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้ความสำคัญมาก และเชื่อว่าโครงการนี้ จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุย และได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายประเทศ

Written By
More from pp
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ คุณชญานุช จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพ สปาชีวาศรม เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม โดยมี คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษา...
Read More
0 replies on “นายกฯ พร้อมเริ่มภารกิจแรกกรอบ WEF ย้ำข้อความที่ต้องการส่งต่อบอกนักลงทุน ประเทศไทยต้อนรับนักลงทุนทั่วโลก”