‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมมือกับ ‘วัลแคน โคอะลิชั่น’ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเสมอภาคในสังคม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ คุณณัฐวรรณ ปิติเศรษฐกุล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด โดย คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ กรรมการผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง คุณรณกาจ อักษรกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คุณภีม อัครธาวินทร์ ผู้ดูแลโครงการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้พิการประเภทต่างๆ

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแพลตฟอร์ม “MAYWE” ที่จะช่วยคัดกรองความเสี่ยงจากอาการซึมเศร้าของพนักงานในบริษัทฯ เป็นโครงการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กร และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการทำงาน (Happy Work Place) ให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าและความเครียดสะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 235 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการ ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และการเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม

Written By
More from pp
“ธนกร” โต้กลับ “ปลอดประสพ” นายกฯ ตั้งใจทำงานมากว่าเล่นเกมการเมือง ลั่น “บิ๊กตู่” คือผู้นำที่ดี
โฆษกรัฐบาลสวน “ปลอดประสพ” นายกฯ ตั้งใจเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข เน้นทำงานมากกว่าเล่นเกมการเมือง ลั่น “บิ๊กตู่” คือผู้นำที่ดีตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ขอทุกฝ่ายเพลาการเมือง
Read More
0 replies on “‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมมือกับ ‘วัลแคน โคอะลิชั่น’ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเสมอภาคในสังคม”