“พิพัฒน์” รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นำความรู้ปรับใช้พัฒนาสังคม และประเทศ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้ในครั้งนี้ ซึ่งผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารับรางวัลด้วยเช่นกัน การที่ได้มาเยือนรามคำแหงในวันนี้ ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นตลาดวิชาที่ได้ผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีวิชาความรู้ เป็นกำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2552 – 2553 สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต และเมื่อปี พ.ศ.2550 – 2553 และสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสครบรอบวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนี้ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยเป็นการยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

Written By
More from pp
สถาบันโรคทรวงอกแนะนำโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันควรมาพบแพทย์ทันที
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยหัวใจกำเริบเฉียบพลัน (Heart attack) หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้เสียชีวิตได้
Read More
0 replies on ““พิพัฒน์” รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นำความรู้ปรับใช้พัฒนาสังคม และประเทศ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”