นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ 19-21 ม.ค. 67 นำภาคธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ 19-21 ม.ค. 67 นำภาคธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พบปะเกษตรกรรายย่อย ต่อยอดขยายผลผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ – ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

16 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เตรียมเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 เพื่อเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมตลาดจริงใจ เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 21.00 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 2 (บน.2) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพูดคุยประเด็นการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก

โดยโครงการ ศูนย์บริการฯ (บ้านไร่) เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กปร. ศูนย์บริการฯ (บ้านไร่) ได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกต่าง ๆ เช่น กระเจียว ว่านสี่ทิศ หน้าวัว และกล้วยไม้ เป็นต้น ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมราษฎร

โดยจะนำผลสำเร็จในการขยายพันธุ์พืชให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาชีพ พันธุ์พืชที่โดดเด่นในปัจจุบัน คือ พืชกลุ่มปทุมมา และกลุ่มกระเจียว มีการคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ ๆ จนเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของภาคเหนือในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีแกลดิโอลัส หรือดอกซ่อนกลิ่นฝรั่ง ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก

จากนั้น เวลาประมาณ 11.45 น. ณ ตลาดจริงใจ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดจริงใจ เพื่อพูดคุยประเด็นการซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับประทานอาหารกลางวัน สำหรับจริงใจมาร์เก็ต (JING JAI MARKET) เป็นหนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Eco-friendly) และ CSV (Creating Shared Value) เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนสามารถมาใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง

พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ จัดแสดงผลงานส่งเสริมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ไทย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความจริงใจของคนในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งพื้นที่ในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันภายในจริงใจมาร์เก็ต มีแนวคิดหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อาหาร (Food) ศิลปะและงานออกแบบ (Art & Design) และงานฝีมือ (Craft) เพื่อสนับสนุนช่างฝีมือและศิลปินไทยหลากหลายแขนง ทั้งเกษตรกร เชฟ จิตรกร นักดนตรี ดีไซเนอร์ และอีกมากมาย โดยเป็นจุดนัดพบของผู้ที่มีใจรักและความสนใจด้านเดียวกัน

สำหรับภารกิจในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ พูดคุยประเด็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 2 (บน.2) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“การลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำภาคเอกชนนักธุรกิจจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาพบปะพูดคุยกับเกษตรกรรายย่อย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยขยายผลผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายชัย กล่าว

Written By
More from pp
“วราวุธ” เสียใจ เหตุสลด เด็กนักเรียน ม.2 ย่านสวนหลวง ย้ำ ขอรอฟังข้อเท็จจริงก่อนว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษหรือไม่
29 มกราคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า กรณีเด็กนักเรียนชาย ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตสวนหลวง...
Read More
0 replies on “นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ 19-21 ม.ค. 67 นำภาคธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”