‘วันนอร์’ ตั้ง ‘ดำรง พุฒตาล’ เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

1 กันยายน 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (กิตติมศักดิ์)

โดยคำสั่งระบุว่า เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของประธานรัฐสภา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง นายดำรง พุฒตาล เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (กิตติมศักดิ์)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

สำหรับนายดำรงอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง เป็นผู้บุกเบิกนิตยสาร คู่สร้างคู่สม ก่อนที่จะปิดตำนานไป

Written By
More from pp
0 replies on “‘วันนอร์’ ตั้ง ‘ดำรง พุฒตาล’ เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา”