“ทำแล้ว” ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ทั่วไป ม.ค.-เม.ย. 67 หน่วยละ 4.18 ลดภาระค่าครองชีพประชาชน เตรียมรายงาน ครม.รับทราบ

11 มกราคม 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 แล้วในอัตรา 4.18 บาทต่อหน่วย โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า​ แม้ค่าก๊าซจะเพิ่มสูงขึ้นกว่ารอบที่แล้วมากก็ตาม แต่ก็ต้องขอขอบคุณ กฟผ. ปตท. ทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการ กกพ. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ประสานงานและติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จอีกครั้ง ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง และ ครม. ที่ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเสมอมาและอนุมัติงบกลางเพื่อช่วยยืนอัตราค่าไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชน 17.77 ล้านรายที่ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ในอัตราค่าใช้ไฟฟ้าเดิมที่ 3.99 บาทต่อหน่วย

นางรัดเกล้า ยังกล่าวว่า หลังจากนี้ จะมีการรายงานให้ ครม. ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปบิลค่าไฟเดือนมกราคม ก็อยู่ในอัตรา หน่วยละ 4.18 บาท ทันที โดยถือเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ได้ “ทำแล้ว” ตามสัญญา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน​ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว โดยงวด ม.ค.-เม.ย. 67 คงไว้ที่อัตราเดิม 3.99 บาท/หน่วย จำนวน 17.7 ล้านครัวเรือน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมาตรการที่รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนอย่างต่อเนื่อง

Written By
More from pp
สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub: Sustainable Wellness สุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub: Sustainable Wellness สุขภาพดีอย่างยั่งยืน...
Read More
0 replies on ““ทำแล้ว” ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ทั่วไป ม.ค.-เม.ย. 67 หน่วยละ 4.18 ลดภาระค่าครองชีพประชาชน เตรียมรายงาน ครม.รับทราบ”