วธ.ประกาศ 6 เทศกาลประเพณี ยกระดับสู่นานาชาติ ปี 67 ดึงนักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติมาชม เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน-ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ

วธ.ประกาศ “ร่มบ่อสร้าง-กำฟ้าไทยพวน-อิ้วเมี่ยนโลก-ลานตาลันตา-วิสาขปุรณมีบูชา-มหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก-บุญกระธูปออกพรรษา” นำขบวน 6 เทศกาลประเพณี ยกระดับสู่นานาชาติ ปี 67 ดึงนักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติมาชม เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน-ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นโยบายของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อน Soft Power โดยเฉพาะด้านเฟสติวัล-เทศกาลประเพณีและด้านท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ในการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆ ด้านวัฒนธรรม

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ดังนั้น วธ. จึงมุ่งส่งเสริมเทศกาลประเพณีของไทยเพื่อยกระดับสู่ระดับนานาชาติ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการยกระดับให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตามนโยบายของ วธ.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ล่าสุด วธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว และประกาศผลการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 เทศกาล/ประเพณี ดังนี้

1.เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.ประเพณีกำฟ้าไทยพวน จ.แพร่ 3.มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก จ.พะเยา 4.เทศกาลลานตาลันตา 5.งานวิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ และ6.ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา จ.ชัยภูมิ

ซึ่ง วธ.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนำไปบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 6 เทศกาลประเพณีนี้เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ

นางยุพา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2566 วธ.ได้คัดเลือกและดำเนินการยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 16 เทศกาลประเพณี อาทิ ประเพณีกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี , เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน, ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน” จ.ยโสธร ,

เทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทศิลา “สด๊กก๊อกธม” จ.สระแก้ว , ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จ.สระบุรี , ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เลาะตลาดคนเมืองไทนคร จ.นครพนม และเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ซึ่ง วธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีที่ได้รับคัดเลือกทั้งในปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 รวมแล้วมี 22 เทศกาลประเพณี ให้เป็นเทศกาลประเพณีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ


Written By
More from pp
“ภท.” ไม่หวั่นเสียงวิจารณ์ช่วยน้ำท่วมมีวาระการเมือง “เศรษฐพงค์” เผย “อนุทิน” สั่ง เดินหน้าช่วยเหลือปชช. เต็มที่
“ภท.” ไม่หวั่นเสียงวิจารณ์ช่วยน้ำท่วมมีวาระการเมือง “เศรษฐพงค์” เผย “อนุทิน” สั่ง เดินหน้าช่วยเหลือปชช. เต็มที่ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย...
Read More
0 replies on “วธ.ประกาศ 6 เทศกาลประเพณี ยกระดับสู่นานาชาติ ปี 67 ดึงนักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติมาชม เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน-ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ”