ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ที่วัดสาญาณพลาราม จ. ลำปาง

นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ และ นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดสาญาณพลาราม
ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง โดยปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกฐินในครั้งนี้จำนวน 1,099,999.99 บาท จะนำไปใช้บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุม่อนก๋องข้าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพสักการะในการดูแลปกป้องผืนป่า และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชนของชุมชน

Written By
More from pp
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่...
Read More
0 replies on “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ที่วัดสาญาณพลาราม จ. ลำปาง”