“เพิ่มพูน” ห่วงโรงเรียนในภาคเหนือ-อีสาน ถูกน้ำท่วมหลาก สั่ง ผอ.รายงานความเสียหายต่อ ศธจ.-สพท. พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ Fix it center บรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

1 ตุลาคม 2566 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ต่อสถานการณ์​ฝนตกหนัก​ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำป่าไหลหลาก​ ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร​ ซึ่งในหลายพื้นที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มสูงและรุนแรงขึ้น

เช่น อำเภอเกาะคา ลำปาง, อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร, อำเภอเมือง เลย, อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร และอาจจะขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า รมว.ศธ. มีความห่วงใย​ต่อสถานการณ์​ดังกล่าว​ รวมถึง​ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จึงขอให้ช่วยกันติดตามข่าวสารจากทางราชการ หากสถานศึกษาใดที่ประสบภัย ขอให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ทันที

“ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเกิดน้ำท่วมขังหรือได้รับผลกระทบ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและรายงานมายังสำนักงาน​ศึกษาธิการ และสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เพื่อเตรียม​ให้ความช่วยเหลือ​ในเบื้องต้น

ขณะเดียวกัน​ขอให้สถานศึกษาในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือ​สถานศึกษาและประชาชน เช่น​ ศูนย์ Fix it Center จิตอาสา (สอศ.)​ ในการขนย้ายสิ่งของ การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมถึง การจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารกล่อง น้ำดื่ม เพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน​ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้ง​นี้อย่างเร่งด่วน

ในกรณีจังหวัดลำปาง ขณะนี้ รมว.ศธ.ได้สั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ เร่งสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ศธ. (สพฐ. สอศ. สกร. สช.) โดยให้สถานศึกษารายงานข้อมูลมาที่ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา สป. และศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบประมาณ​ซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไป” โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

Written By
More from pp
หลากมิติที่หลักสี่-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม คิดเล่นๆ ถ้า “ลุงตู่” อยู่ครบเทอม เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ “ลุงตู่” ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนที่ครบ ๔ ปี ตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร...
Read More
0 replies on ““เพิ่มพูน” ห่วงโรงเรียนในภาคเหนือ-อีสาน ถูกน้ำท่วมหลาก สั่ง ผอ.รายงานความเสียหายต่อ ศธจ.-สพท. พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ Fix it center บรรเทาความเดือนร้อนประชาชน”