“ประเสริฐ” รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายก “เศรษฐา”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีอีเอส ,นายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีอีเอส ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวง ดีอีเอส และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อพบปะและร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

ถึงประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคมสังคมและ สิ่งแวดล้อม (PM 2.5) และยังได้พบกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ณห้องประชุม THE Brick X

Written By
More from pp
TIP แจก 1,000,000 สิทธิ์ ประกันแพ้วัคซีนโควิด
ทิพยประกันภัย เปิดตัว  โครงการ “TIP ห่วงไทย สู้ภัยCOVID” แจกประกันแพ้วัคซีนฟรี 1,000,000 สิทธิ์ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับประชาชน โดยให้ความคุ้มครองหากเกิดกรณีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19
Read More
0 replies on ““ประเสริฐ” รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายก “เศรษฐา””