กรมทางหลวงชนบท เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 2 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้

กรมทางหลวงชนบท เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 2 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่ามีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และกาฬสินธุ์ รวม 4 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนี้
– ถนนสาย กส.4027 – บ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง และนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. ที่ 5+600 – 5+612 น้ำไหลกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

– ถนนสาย กส.4066 – บ้านนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. ที่ 2+425 – 2+455 น้ำไหลกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

– ถนนสาย กส.4001 – บ้านโคกกลาง อำเภอนาคู และเต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม. ที่ 5+600 – 5+700 น้ำกัดเซาะคันทางทรุดตัว ปิดช่องจราจร 1 ช่องทาง

– ถนนสาย ชม.3052 – บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง กม. ที่ 25+150 – 25+300 น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหายและคันทางบริเวณท่อลอดเดิม

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว และ ทช. จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วน ทช. โทร. 1146


Written By
More from pp
กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2563
28 สิงหาคม 2563 – นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่...
Read More
0 replies on “กรมทางหลวงชนบท เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 2 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้”