อัพเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งธุรกิจ กับสินเชื่อ GSB EV Supply Chain สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าและ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง

“ธนาคารออมสิน” ให้ความสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน

โดยล่าสุดได้ออกสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) และผู้ประกอบการ Supply Chain ของอุตสาหกรรม EV ซึ่งเป็นการผลิตยานยนต์ใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และเคลื่อนที่สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ได้ตามแผนและนโยบายของประเทศ

สินเชื่อ GSB EV Supply Chain สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ Supply Chain ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า (OEM) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ หรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร รวมถึงเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3.745% ต่อปี (MOR/MLR – 3% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

  • เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า (OEM) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และ Supply Chain ของธุรกิจดังกล่าว

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป โดยต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทาง www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3PwCeMa

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

Written By
More from pp
ยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อนื่อง
เมื่อ 29 ต.ค.63 กองพันทหารราบที่3 กรมทหารที่2 รักษาพระองค์ นำอาหารสด อาหารแห้ง ข้าวสาร และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
Read More
0 replies on “อัพเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งธุรกิจ กับสินเชื่อ GSB EV Supply Chain สำหรับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าและ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง”