รมว. ดีอีเอส เข้ากระทรวงฯ วันแรก สักการะศาลพระพรหม และพบปะผู้บริหาร

7 กันยายน 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันแรก ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Written By
More from pp
โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ มอบถุงยังชีพ หมูบ้านซับใต้ สู้ภัยโควิด19
โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ มอบถุงยังชีพให้กับหมู่บ้านซับใต้ รับมอบโดย ผู้ใหญ่สนั่น น้ำนิล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
Read More
0 replies on “รมว. ดีอีเอส เข้ากระทรวงฯ วันแรก สักการะศาลพระพรหม และพบปะผู้บริหาร”