“อลงกรณ์” ลุยตรวจตลาดจีน ติดตามปัญหาหนอนเจาะทุเรียน พอใจยอดส่งผลไม้ครึ่งปีเพิ่มขึ้นทะลุแสนล้าน ครองแชมป์ตลาดจีนต่อเนื่อง

31 สิงหาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด) พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด และนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ลงพื้นที่ตรวจทุเรียน ณ ตลาดเชียงหนาน เมืองกว่างโจว กรณีเกิดปัญหาหนอนเจาะทุเรียนกระทบการส่งออกทุเรียนไทย จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการค้าของจีนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจตลาดเชียงหนาน และหารือประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหนอนเจาะทุเรียนกับผู้ประกอบการจีนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ในฐานะประธานคณะกรรมการฟรุ้ทบอร์ด ได้สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาทันทีที่เริ่มมีรายงานการตรวจพบหนอนเจาะทุเรียนที่ด่านตรวจโรคพืช

เช่น ด่านโหยวอี้กวน ที่พรมแดนเวียดนาม-จีน และด่านโมฮ่านที่พรมแดนลาว-จีน เป็นต้น รวมทั้งมีผู้ประกอบการค้าทุเรียนของจีนได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยมุ่งเน้นการจัดการปัญหาที่สวน ล้ง และผู้ประกอบการค้าส่งออก โดยเน้นนโยบายคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในระดับพื้นที่เช่น ทุเรียนในจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ มีกลไกระดับจังหวัด คือคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยการสนับสนุนของกรมวิชาการการ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการของฟรุ้ทบอร์ด จึงส่งผลทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมอบหมายกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สื่อสารสร้างความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคชาวจีน ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาหนอนเจาะทุเรียน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยที่ครองใจครองตลาดจีนอันดับ 1 มาอย่างยาวนาน

โดยผู้ประกอบการจีนที่ตลาดเชียงหนาน ซึ่งเป็นตลาดผลไม้ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง และภาคตะวันออกของจีน แสดงความชื่นชมต่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วของทางการไทย

นายอลงกรณ์ ยังแสดงความพอใจต่อรายงานการส่งออกผลไม้และทุเรียนผลสด ที่ยังครองแชมป์ในตลาดจีน โดยกล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีนครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น คิดเป็นปริมาณรวมกว่า 1.1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท สำหรับการส่งออกทุเรียนไปจีนครึ่งปีแรก มีปริมาณกว่า 6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท

Written By
More from pp
พังงา- น่ายินดี “ลูกแม่ลำปี” ลูกเต่ามะเฟืองชุดแรกคลานลงทะเลแล้ว
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่บริเวณชายหาดของที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา...
Read More
0 replies on ““อลงกรณ์” ลุยตรวจตลาดจีน ติดตามปัญหาหนอนเจาะทุเรียน พอใจยอดส่งผลไม้ครึ่งปีเพิ่มขึ้นทะลุแสนล้าน ครองแชมป์ตลาดจีนต่อเนื่อง”