รมว.ดีอีเอส เปิดตัว “GD Catalog Smart Plus” อัพเกรดประสิทธิภาพ เพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมมอบ 32 รางวัลให้หน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อน GD Catalog ประจำปี 2566

31 สิงหาคม 2566  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ซึ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมการบรรยายรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่และประสิทธิภาพของ Government Data Catalog ที่ได้รับการพัฒนาให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เรียกว่า Smart Plus รวมถึงมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงดีอีเอสและสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน การพัฒนาและบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐจึงเกิดขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เพื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบนามานุกรม

ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดทำ Government Data Catalog จนส่งผลให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย และมีความพร้อมในการยกระดับขีดความสามารถที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สู่ Government Data Catalog Smart Plus ที่สำคัญคือร่วมเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ความยั่งยืน

ด้าน ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีหน่วยงานนำร่อง 31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด ต่อมาได้ขยายผลกับหน่วยงานและจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ 268 หน่วยงาน และ 76 จังหวัด ต้องมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้ครบถ้วนภายในปี 2568

ปรากฏว่าขณะนี้มีหน่วยงานติดตั้งและใช้งานระบบแล้วถึง 200 หน่วยงานและ 76 จังหวัด มีชุดข้อมูลกว่า 18,000 ชุดข้อมูล กระจายอยู่แต่ละระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และได้มีการนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้ว 8,400 ชุดข้อมูล ถือเป็นผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

“ด้วยระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณ ชุดข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อลดภาระให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มความสามารถในการทำงานของระบบแบบไร้รอยต่อ นำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart and Open Government”

โดยระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เปิดให้ผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐถึง
8,390 ชุดข้อมูล จาก 276 หน่วยงานรัฐ ได้แล้วที่ https://gdcatalog.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2141 7408-9 อีเมล [email protected]

Written By
More from pp
การเมืองปีเสือ-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม สวัสดีปีใหม่ครับ ใครๆ ก็ว่าการเมืองปีเสือ จะดุ เดือดกว่าปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมา การเมืองนอกในสภาดุเอาเรื่อง ม็อบสามนิ้วชุมนุมเกือบทั้งปี กะจะโค่นรัฐบาลลงให้ได้ สุดท้ายเหลว ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ...
Read More
0 replies on “รมว.ดีอีเอส เปิดตัว “GD Catalog Smart Plus” อัพเกรดประสิทธิภาพ เพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมมอบ 32 รางวัลให้หน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อน GD Catalog ประจำปี 2566”