ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเติมเต็มในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) อย่างครบวงจร ได้ดำเนินการยกระดับ และพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้าน ววน. จากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่

และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งจากภาครัฐและสภาบันการศึกษา ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และแสวงหาโจทย์ด้านการพัฒนาของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นระบบต่อไป

พร้อมรับฟังปาฐกถา เรื่อง “การผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศ” โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง” ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร.0-2201-7445, 0-2201-7495 อีเมล [email protected]

Written By
More from pp
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เปิดตัวเรือดินเนอร์สุดหรู สัมผัสประสบการณ์มื้อค่ำชวนฝัน พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ประกาศเปิดตัว เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาลำใหม่ แซฟฟรอน ครูซ โดยจะเป็นการนำเสนอมุมมองและเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่หลงไหลในวัฒนธรรมและอาหารไทยต้นตำรับ ตลอดจน ความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา
Read More
0 replies on “ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”