สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒ ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดีขึ้นแล้ว ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลงมาก รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

Written By
More from pp
“โฆษกเพื่อไทย” ชี้ รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพจัดการปัญหาลักลอบเข้าประเทศ ส่งผลโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ แนะรัฐจัดการปัญหาแบบยิงศรให้ตรงเป้า ล็อกดาวน์ให้ถูกจุด
ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า รัฐบาลบกพร่องในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย จนเป็นเหตุให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่กระจายรวดเร็ว
Read More
0 replies on “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน”