‘เพื่อไทย’ เสนอกรอบทำงาน 5 ข้อ ให้คณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

6 มิถุนายน 2566 – ที่พรรคเพื่อไทย หลังการประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ที่ตั้งขึ้นตามมติ 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะตัวแทนคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวร่วมกับคณะทำงาน 8 พรรค โดยนำเสนอกรอบการทำงานใหญ่ 5 ข้อ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีรายละเอียดกรอบการทำงานดังนี้

1. ความมั่นคงทางการคลัง ทุกนโยบายที่ใช้งบประมาณต้องคิดคำนวนทุกบาททุกสตางค์ ต้องมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงินภาษีของประชาชน เราตั้งใจที่จะลดเม็ดขาดดุลการคลังลงเรื่อยๆ หากสามารถสร้างสมดุลทางการคลังในอีก 7 ปีข้างหน้า จะเป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อประเทศไทย

2. ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงมีฐานภาษีที่สูงขึ้น มีคนเข้าถึงระบบภาษีที่มากขึ้นจะทำให้รายได้รัฐมากขึ้น การคิดระบบภาษีจึงต้องคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งแง่บวกแง่ลบ ต้องไม่กระภาคเอกชนและการระดมทุน

3. การออกแบบนโยบาย ต้องคิดคำนวนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องควบคู่กับความเท่าเทียมของการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ

4. คณะอนุทำงานแต่ละคณะ ต้องวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน และระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

5. เปิดประเทศหารายได้จากการต่างประเทศที่สร้างรายได้ ประเทศไทยต้องเปิดขึ้น เพื่อเชื่อมกับโลก ดึงดูดการค้าการลงทุน คือรายได้มหาศาลที่จะเกิดขึ้น

“วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง 8 พรรค ใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า เพราะทุกวินาทีคือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป และทุกวินาที คือความเดือดร้อนของประชาชน” รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

ด้าน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่าน ได้ร่วมประชุมกันใน 3 วาระได้แก่

วาระที่ 1 คณะทำงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน ได้รายงานผลการประชุมคณะทำงาน วานนี้ เกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลและน้ำมัน ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วาระที่ 2 การกำหนดกรอบการทำงาน เพื่อให้อีก 6 คณะที่เหลือ ที่ได้ประชุมบ้างแล้วในบางคณะ ให้สามารถทำงานต่อเนื่องและมีเอกภาพ โดยมีความมุ่งหวังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริง

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมอีก 5 คณะ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นผลกระทบต่อประชาชน และสังคมให้ความสนใจ เช่น ประเด็นบุคลากรทางแพทย์ที่ไม่เพียงพอ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

Written By
More from pp
“สาทิตย์” มอง อาจถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างในรัฐธรรมนูญเพื่อขจัดเงื่อนไขความขัดแย้งในสังคม
24 ก.ย. 2563 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยระบุว่า
Read More
0 replies on “‘เพื่อไทย’ เสนอกรอบทำงาน 5 ข้อ ให้คณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน”